Archive | јануар 2017

XXXIII ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ У КУЛИ

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗИМСКИМ СУСРЕТИМА У КУЛИ

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДРУШТВА УЧИТЕЉА ОПШТИНЕ КУЛА

Зимски сусрети учитеља ће се одржати 11. фебруара 2017. године у ОШ „Петефи бригада“ у Кули од 10 до 18 часова, у организацији Друштва учитеља општине Кула. За чланове ДУОК-а котизацију од 1600,00 динара плаћа Друштво, док сви остали заинтересовани наставници, директори, стручни сарадници, андрагози, васпитачи, који нису чланови ДУОК-а, плаћају котизацију у износу од 2500,00 динара. Пријаве учесника  треба послати на мејл Друштва drustvouciteljakula@gmail.com или на мејл председника marijana.kolaric@gmail.com, најкасније до 24. јануара 2017. године. на формулару  у прилогу, а затим ће Вам се послати предрачун за уплату пријављених који нису чланови ДУОК-а. Уплате је потребно извршити по добијеном предрачуну, а пре термина Зимских сусрета, а оригинал уплатницу доставити на дан доласка на сусрете.Пријава може да буде и индивидуална.

Списак обука ће бити објављен након пријава, јер број обука зависи од броја пријављених кандидата. 

Сви присутни ће имати обезбеђену храну за ручак, кафу, освежење, материјал за рад и сертификате на 8 бодова акредитованог програма.

ДЕТАЉНИЈА ОБАВЕШТЕЊА 

Савез учитеља републике Србије у сарадњи са локалним друштвима учитеља организује

XXXIII ЗИМСКЕ СУСРЕТЕ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ као ДАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Полазници ће бити у прилици да похађају једну од више понуђених акредитованих једнодневних обука и добијају Уверење о савладаној обуци у трајању од 8 сати (8 бодова).

Број понуђених једнодневних обука зависи од броја пријављених полазника, тако да програм Зимских сусрета неће бити идентичан у сваком граду. Програм Зимских сусрета за сваки град налазиће се најкасније 5 дана пре термина одржавања на сајту Савеза учитеља Републике Србије www.surs.org.rs.

Пратећи програм ће чинити изложбе уџбеника, наставних средстава и дечје штампе за основне школе.

Зимски сусрети ће се одржати у 18 градова по следећем распореду, од 10 до 18 часова. РАСПОРЕД У ПРИЛОГУ КАО И ПРИЈАВЕ:

zs-2017-rasopred-i-kontakti

prijava-za-zimske-susrete-ucitelja-2017-dobar