Archive | септембар 2017

11. РЕДОВНА СКУПШТИНА ДРУШТВА УЧИТЕЉА ОПШТИНЕ КУЛА И СЕМИНАР

ОБАВЕШТЕЊЕ

11. РЕДОВНА СКУПШТИНА ДРУШТВА УЧИТЕЉА ОПШТИНЕ КУЛА

30. септембар 2017. године (субота) у 9 часова у ОШ „Петефи бригада“ у Кули

 

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Отварање Скупштине и избор радног председништва
 2. Избор три члана за Надзорни одбор
 3. Извештај о раду Друштва учитеља општине Кула за 2016/ 2017. годину
 4. Програм рада ДУОК-а за 2017/2018. годину
 5. Извештај о раду и финансијском пословању Друштва
 6. Усвајање одлуке о висини и начину плаћања чланарине за наредни период
 7. Разно

Потребно је доћи мало раније како бисмо на време почели са радом.

У 10 часова почињу семинари.

СЕМИНАРИ ЗА ЧЛАНОВЕ ДУОК-а:

 1. Улога, задаци и значај одељењског старешине у образовно-васпитном раду
 2. Примена интерактивних/ дигиталних уџбеника у настави
 3. Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву
 4. Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика (овде су предвиђени и пријављени наставници који нису чланови ДУОК-а из ОШ „Петефи бригада“, из ОШ „Иса Бајић“ Кула, као и за све пријављене из других школа)

 

Сви присутни чланови на Скупштини ће добити потврду ДУОК-а о стручном усавршавању и потврду од 8 сати акредитвоног семинара Клет друштва за образовање и Нови Логос.

Срдачан поздрав, видимо се на Скупштини и семинару!

ПРЕДСЕДНИК ДУОК-а

                                                              Маријана Коларић

УЧИТЕЉИ ПРИЈАВИТЕ СТРУЧНЕ РАДОВЕ НА МЕТОДИЧКЕ ДАНЕ УЧИТЕЉА ВОЈВОДИНЕ

Колеге,

уколико већ нисте, имате још прилику да пријавите своје примере добре праксе, фотографије, да прикажете свој хоби, да опишете догађај из своје праксе и да учествујете на конкурсу које организује сваке године, Удружење војвођанских учитеља- центар за информисање и стручно усавршавање.

Немојте пропустити прилику да презентујете своје радове и да се упознате са радом других колега учитеља на 9. Методичким данима учитеља Војводине 18. новембра 2017. године.

Погледајте конкурс и пријаву:

2017 Prijava METODICKI DANI 2

2017 Konkurs METODICKI DANI 2